301208968_1206596189908447_1126643252348498584_n-e1678299481386
Erkun Ehitus OÜ

ERKUN EHITUS OÜ põhitegevuseks on hakkepuidu tootmine ja müük, jäätmepuidust küttematerjali tootmine katlamajade tarbeks ning hakkepuidu transportteenuse pakkumine. Hakkepuitu toodetakse peamiselt võsast. See on keskonnasäästlik tegevus, kuna parandab metsa üldist ilmet. Samuti muudab ka hilisema majandamise lihtsamaks ning odavamaks.

KATEGOORIA: Ümarpuit