erapuidu-logo
Erapuit AS

Erapuit AS toodab aastas kuni 17000 m3 saematerjali. Toormena kasutavad Eesti päritolu kuusepalki. Toodang on niiskussisaldusega 18-20%, tugevussorteeritud ning kalibreeritud. Tugevussorteerime vastavalt standardile EN 14801 tugevusklassidesse C16, C24 ja C30.

KATEGOORIA 2: Saematerjal