logo-billerud (1)
Billerud Estonia OÜ

Billerud Estonia OÜ pakub paberit ja pakkematerjale, mis pakuvad traditsioonilistele pakenditele väljakutseid jätkusuutliku tuleviku nimel. Billerud on kirglikult pühendunud jätkusuutlikkusele, kvaliteedile ja kliendiväärtusele. Billerud Estonia OÜ puidutooraine pärineb säästvalt majandatud metsadest. Billerudis on kehtestatud protseduurid ja juhised, et vältida puidu ostmist illegaalsetelt raietelt, kõrgete säilitusväärtustega metsadest, tõsiste sotsiaalsete konfliktidega piirkondadest ja raietest, kus raie toob kaasa metsade raadamise. Kogu Billerudi sisenev puit tarnitakse kas sertifitseeritud puiduna, kontrollitud puiduna või allub Billerudi enda juhtimissüsteemile.

Ettevõttel on kümme tootmisüksust Rootsis, USA-s ja Soomes ligikaudu 5800 töötajaga enam kui 13 riigis ja kliente enam kui 100 riigis.

KATEGOORIA: Ümarpuit