Artiston_grupp_logo_rgb_2021
Artiston OÜ

OÜ Artiston – 1. septembril 1997. aastal loodud kaasaegne Eesti erakapitalil põhinev metsa kasvatamisega tegelev ettevõte, mis kuulub Artiston Gruppi. Artiston OÜ tegevusvaldkonda kuuluvad metsa uuendamine, metsakultuuride ja noorendike hooldamine, metsa ülestöötamine, kasvava metsa raieõiguse võõrandamine, metsamaterjali ostmine, metsa- ja põllumaa kinnistute võõrandamine, metsa hindamine, maa mõõdistamise ja sellega seonduva dokumentatsiooni ning asjaajamise korraldamine. Tegutsemisel lähtutakse loodussäästlikkuse, jätkusuutlikkuse ja seaduskuulekuse põhimõtetest. Kasutatakse kaasaegset tehnikat, mida opereerivad koolitatud ja kogemustega spetsialistid. Ettevõtte edu võtmeks on professionaalsus ja usaldusväärsus. Ettevõtte tegutseb Eesti Vabariigi piires, aga metsamajandusliku tegevuse põhipiirkonnaks on Lääne-Virumaa. Ettevõtte igapäevane juhtimine toimub Lääne-Virumaalt Laekverest, kus asub ka masinapark ja remondibaas. OÜ Artiston on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liige