Jätkusuutlik metsandus

Metsa hoidmine ja kestlik metsade
majandamine on PEFC toimimise mõte.

Mis on jätkusuutlik metsade majandamine?

Kestlik metsamajandamine toimub Eestis PEFC metsamajandamise standardi alusel viisil, mis tagab metsa elujõulisuse, bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse ja uuenemisvõime ning võimaldab ka tulevikus täita ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi funktsioone, kahjustamata seejuures teisi ökosüsteeme.

 

Metsamajandamine lähtub PEFC rahvusvahelistest jätkusuutlikkuse kriteeriumitest ning standardi nõuded sisaldavad järgmist:

Loe PEFC Metsamajandamise standardi põhimõtteid