Astu liikmeks

PEFC liikmetena saate kaasa rääkida kestliku metsanduse küsimustes. Jätkusuutliku maailma kujundamises. Luua koos meiega PEFC põhimõtteid ja kujundada paremini ettevõtte sertimist. Jõuda kestlike väärtustega paljude inimesteni.

PEFC mõte on metsade ja looduse hoidmine ning säästlik kasutamine. Oleme maailma suurim kestliku metsamajanduse suunaja ja valdkonna turundaja. PEFC on Euroopa Komisjoni poolt soovitatud ning meie sertimise süsteem on 55 riigis. PEFC – serditud metsa on 330 miljonit hektarit. Serditud tarneahela ettevõtteid maailmas on 25 000.

PEFC serti aktsepteerivad paljude eri valdkondade märgised: Ecolabel, EuroCommerce, European Retail Round Table, Green Building Initative, World Green Building Councils ja paljud teised. PEFC märgist kannavad paljud tuntud ettevõtted: Samsung, L’Oréal, Huhtamäki, Lipton, Coca-Cola, Stora Enso, Mango, Lidl ja paljud teised.

PEFC pakub

Meie liige

Meie liikmeks võib olla iga juriidiline isik, kes oma tegevuses juhindub säästva metsanduse põhimõtetest, aitab kaasa ühingu eesmärgi saavutamisele ning toetab PEFC põhimõtteid.

Loe PEFC ja jätkusuutliku metsanduse kohta enam

Liikmemaks

 

Liikmemaksu suurus on 10 eurot aastas. Täiendav tasu summas 90 eurot/aastas rakendatakse liikmetele, kes otse või kelle liikmed omakorda tegelevad metsade majandamise, metsamaterjalide vahendamise või puidutöötlemisega või kelle põhitegevuseks on metsamajandusega seotud tegevused.

Kasulikud lingid

Vaata, kes on
meie liikmed

Avaldus
liikmeks astumisel

PEFC juhindub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist

Avaldus ja dokumendid palume digiallkirjastatult saata PEFC-Eesti (juriidiline isik MTÜ Eesti
Metsasertifitseerimise Nõukogu) tegevjuhile Eve Rebane aadressil eve.rebane@pefc.ee

Liitumise vorm uutele liikmetele