PEFC haldab põhjalikke andmebaase, et tagada lihtne juurdepääs asjakohasele teabele sertifikaadiomanike, logode ja siltide kasutajate, sertifitseeritud toodete, akrediteeritud sertifitseerimisasutuste ja PEFC poolt heaks kiidetud riiklike sertifitseerimissüsteemide kohta.