pefc-logoEesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (PEFC-Eesti)

Rootsi metsamajandaja sertifikaat

 

Selleks, et Rootsis metsatööd teha, on vaja omada ettevõtte/metsamajandaja, so contractori sertifikaati (contractor’s certificate) ning seda on võimalik taotleda Rootsist. Järgnevalt lingilt (ja selle alajaotustest) on võimalik leida üldist teavet metsamajandaja sertimise kohta: https://pefc.se/paraplyer-entreprenorer/.

 

Metsamajandaja tegevus peab vastama Rootsi PEFC metsastandardis (PEFC SWE 002:4) toodud nõuetele. Standard sisaldab nii metsanduse, sotsiaal- ja keskkonnastandardeid.

Lisaks peab ettevõte arvestama Rootsi seadusandluse ning muude täiendavate kriteeriumitega, nt tagama töötajate kõrge kompetentsuse taseme, kasutama keskkonnasõbralikke kütuseid, omama jäätmekäitluse ja hädaolukorra protseduure jms. Need nõuded on kirjas eraldi standardis - Forestry Contractor Standard (PEFC SWE 003:4).

 

Kõik ingliskeelsed Rootsi PEFC standardid on leitavad SIIT.

 

Võimalik on taotleda individuaalset sertifikaati (siit leiab listi sertifitseerijatest), kuid väiksemate ettevõtete jaoks on võimalus liituda ka grupisertifikaadiga (mille korral korraldab grupi haldaja kõik vajalikud toimingud, sh siseauditid jms). Rootsis on hetkel 3 katusorganisatsiooni, kes pakuvad ettevõtetele metsamajandajate grupisertifitseerimist:

 

  1. EC Skog (https://ecskog.se/)
  2. SE Certifiering (http://www.secertifiering.se/)
  3. Prosilva (https://skogscertifiering.se/kontakta-oss/).

 

Kõigi kolme organisatsiooni veebilehel on välja toodud hinnakirjad ja näitlikud arvutused võimalike tasude kohta. Veebis on neil info enamasti rootsi- ja ingliskeelne, kuid soovitame küsida ka eestikeelse materjali olemasolu kohta.

 

Rootsi PEFC metsasertifitseerimise skeemi puudutavate küsimustega olete alati oodatud pöörduma ka otse Rootsi PEFC poole (kontaktid leiate siit https://pefc.se/kontakta-oss/).