pefc-logoEesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (PEFC-Eesti)

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu kiitis oma 04.mai 2022.a üldkoosolekul heaks PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi.

Eesti Metsasertifitseerimise 2022.a Skeemi dokumendid on järgmised:

PEFC EST 1001:2020 Standardi koostamine - Nõuded

PEFC EST 1002:2022 Grupisertifitseerimise nõuded

PEFC EST 1003:2022 PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standard

PEFC EST 1004:2022 Nõuded sertifitseerimisasutused PEFC metsamajandamise sertifitseerimiseks sertifitseerimiseks

 

PEFC EGD 1005:2022 PEFC kaubamärgi kasutuslitsentside väljastamise kord Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu poolt Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu poolt

Kaubamärgileping Kasutajagrupp B Metsaomanik

Kaubamärgileping Kasutajagrupp C1 Tarneahela ettevõtte individuaalne

Kaubamärgileping Kasutajagrupp C2 Tarneahela ettevõte multi-site

Kaubamärgileping Kasutajagrupp D1 Muu kasutaja, va jaemüüjad

Kaubamärgileping Kasutajagrupp D2 Muu kasutaja, jaemüüjad ja tootemarkide omanikud

 

PEFC EGD 1006:2022 EMSNi teavitamine kord tarneahelast ja metsamajandamise sertifitseerimisest Eestis vastavalt Eesti Metsasertifitseerimise Skeeminõuete sertifitseerimisest Eestis vastavalt Eesti Metsasertifitseerimise  Skeeminõuetele

PEFC EGD 1007:2022 Kaebuste ja apellatsioonide lahendamise kord

PEFC ST 2002:2020 Metsa- ja puupõhiste toodete tarneahel. Nõuded

PEFC ST 2001:2020 PEFC Kaubamärkide reeglid - nõuded

PEFC ST 2003:2020 Nõuded sertifitseerimisasutustele PEFC rahvusvahelise tarneahela standardi alusel sertifitseerimiseks tarneahela standardi alusel sertifitseerimiseks

 

2022. aasta PEFC EST sarja standardid ja PEFC EGD sarja korrad jõustuvad 04.05.2023.aastal ning üleminekuperiood lõpeb 04.05.2024. 

 

Protsessiaruanne 04.05.2022